Hoppa till innehåll

Nödrätt som försvar för klimatet i Malmö tingsrätt

Häromdagen ställdes Tatjana inför rätta vid Malmö Tingsrätt för att ha deltagit i en gatublockad i aug. 2021. Vill du stötta henne? Ge ett bidrag till vår böteskassa; Swish 123 160 00 63, BG: 5368-9527, märk med ”böter”

Här följer hennes försvarstal:

”Jag vill börja med att tacka för möjligheten att få förklara mitt agerande inför rätten. Jag har valt att lägga upp mitt försvar i två delar: I den första delen berättar jag varför jag valde att blockera en gata den 14 augusti 2021. I den andra delen argumenterar jag för att vi behöver en ny tolkning av nödrätten och att jag därför borde frias från de båda åtalspunkterna.

Vi har ont om tid, både i den här förhandlingen idag och när det gäller att agera för klimatet. Därför kommer mitt försvarstal att ta mindre är 8 minuter, en minut för varje år vi har på oss att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

1. Varför väljer en småbarnsmamma att blockera en gata i Malmö för att uppmärksamma klimatfrågan?

Det verkar desperat i bästa fall, och i mångas ögon fullkomligt vansinnigt att sätta sig på en trafikerad väg för att rädda mänskligheten från klimatkollaps. Låt mig därför försöka besvara den här frågan med hjälp av tre punkter:

• Ingenting annat har fungerat hittills

• Vi befinner oss i klimatkris

• Det är mitt ansvar och skyldighet att ageraIngenting annat har fungerat hittills.

Jag har röstat i allmänna val, skrivit på namninsamlingar och deltagit i lagliga protester. Jag var med och skrev en omgjord krisbroschyr – den som ni har framför er. Broschyren delades ut till ministrar, riksdagsledamöter och lokala politiker i ett 20-tal kommuner och regionen.

Genom årtionden har klimatforskare och miljörörelsen använt sig av olika metoder för att uppmärksamma den ekologiska krisen och klimatkrisen. Klimattoppmöten och konferenser har avlöst varandra. Ändå fortsätter koldioxidhalten i atmosfären att öka.

Föreställ dig att du hade en mycket aggressiv dödlig sjukdom och inga av de mediciner som testats hittills biter. Skulle du då fortsätta med lite mer av samma verkningslösa behandling eller skulle du prova en ny metod? En metod som forskarna säger är den enda som kan rädda dig. Det här för oss in på nästa anledning till mitt agerande – vetenskapen.

Vi befinner oss i klimatkrisEnligt IPCC påverkar klimatförändringar redan alla bebodda områden över hela jorden. En global uppvärmning på 1,5 grader och 2 grader kommer att överskridas under 2000-talet om inte stora minskningar i utsläpp kommer till. Varmare väder kommer att leda till fler extremväder som i sin tur hotar vår trygghet, matförsörjning och grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Agerar vi inte kraftfullt och snabbt nu för att få ner utsläppen riskerar vi ett lidande som mänskligheten aldrig tidigare skådat. FN:s generalsekreterare utlyste därför planetärt nödläge.

I Sverige har vi en klimatlag som i 2 § bland annat anger att ”Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete”…. ”som bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring, är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter”.

En granskning av Sveriges klimatmål som DN genomförde förra året visar att Sverige inte ens lever upp till de lågt ställda klimatmålen. Om alla länder skulle misslyckas på samma sätt som Sverige, skulle vi få en uppvärmning på 2,5 till 3 grader. Det ska jämföras med Parisavtalets mål på ”väl under 2 grader”.

Så på vilket sätt är det mitt ansvar att agera mot att Sverige bryter mot klimatlagen?

Precis som att jag hade slagit sönder rutan till en varm bil för att rädda ett instängt barn, så är det också min medborgerliga skyldighet att agera när våra folkvalda inte gör tillräckligt för att säkra vår och kommande generationers trygghet. Det är här civil olydnad kommer in i bilden. Historiskt har fredlig civil olydnad använts av en rad sociala rörelser för att få till nödvändig samhällsförändring. Det är fortfarande en viktig metod i ett demokratiskt samhälle. Det är också i en rättsstat som civil olydnad kan förekomma utan risk för livet för den olydige.

2. Låt oss gå över till den andra delen av mitt försvar där jag menar vi behöver en ny tolkning av nödrätten och att jag därför borde frias från båda åtalspunkterna.

Nödrätt uppstår som undantag vid en nödsituation, exempelvis för att skydda liv, hälsa eller egendom. Ett exempel är just att slå sönder rutan till en varm bil för att rädda en instängd invid.

Det finns flera skäl till varför vi människor har svårt att ta till oss hotet från klimatkrisen. En förklaring är att problemet spänner över tid och rum och berör alla områden i samhället. Vi människor har svårt att greppa den typen av komplicerade och abstrakta hot. Det är mycket lättare att reagera på en synlig fara som ett vilt rovdjur eller en mördare.

När jag blockerar en väg försöker jag förkroppsliga den faran som klimatkrisen för med sig. Man skulle kunna argumentera för att ett sådant agerande inte kvalificerar som nödrätt eftersom avstånden mellan mig och den ospecifika fara jag försöker att avvärja är för långt.

Det stämmer att jag just där och då inte befinner mig mitt i en naturkatastrof. Men avståndet mellan mig och den stigande koncentrationen av koldioxid i luften är däremot obefintligt. En kommande klimatkatastrof kan bara avvärjas genom att vi agerar innan katastrofen är ett faktum. Jag kan aldrig stoppa stigande havsnivåer eller värmeböljor med min kropp. Men det vi klimataktivister kan däremot är att skapa ett ökat tryck på politiker att agera.

I en artikel från Sydsvenskan jämför journalisten Petter Larsson åtalet mot oss som blockade Bergsgatan med en BlackLivesMatter-demonstration i Bristol där demonstranterna rev ner statyn av en slavhandlare. Juryn friade demonstranterna. Man ansåg att det var ett större brott att hylla en slavhandlare än att förstöra en rasistisk symbol.

Ett annat färskt exempel från Storbritannien, som går att läsa om i The Guardian, beskriver hur aktivister inom Extinction Rebellion, som hindrade trafik, friades. Juryns motivering var att bristande politiska åtgärder i fråga om klimatkrisen kräver metoder som fredlig civil olydnad.

Jag menar att samma resonemang kan tillämpas i mitt fall: min demonstrationsrätt, med syfte att avvärja mänskligt lidande, borde väga tyngre är motortrafikens framkomlighet – i synnerhet när vi befinner oss mitt i en pågående klimatkris och Sverige inte lever upp till sina lågt ställda klimatmål.

Tolkningen av nödrätt måste moderniseras mot bakgrund av det akuta och komplexa hot som klimatkrisen och den ekologiska krisen innebär.

Så till mina slutord:

Jag är definitivt desperat och det tar emot i hela min kropp att bryta mot lagen. Dessutom är det både dyrt och tidskrävande att agera för klimatet. Jag riskerar 50 dagsböter efter en timmes demonstration på Bergsgatan. Ett så hårt straff, i kombination med andra risker, har en avkylande effekt och försvagar såväl demonstrationsrätten som demokratin.

Att nyttja sina grundläggande mänskliga rättigheter ska inte vara en klassfråga. Att stå upp för och representera framtida generationer och andra utsatta grupper borde inte vara brottsligt. Att inte agera för klimatet borde vara olagligt.

Tack för att ni lyssnade.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.