Hoppa till innehåll

Nödrätt

Nödrätt är en samling rättigheter som uppstår som undantag vid nöd (farliga lägen pga olycka eller liknande) och syftar till att skydda den nödställde från orätt.

I brottsbalkens 24 kap 4 § beskrivs att nödrätt uppstår när lagar förbjuder det som är rätt eller nödvändigt för att skydda liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt . Nödrätten kan åberopas om gärningen varit nödvändig.

Enligt svensk rätt är en gärning endast brottslig om den ”med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig”. Nöd ger med andra ord en objektiv grund för frihet från ansvar.