Hoppa till innehåll

PRINCIPER OCH VÄRDERINGAR

1.

VI DELAR EN VISION OM FÖRÄNDRING

Vi skapar en värld som framtida generationer kan leva i.

2.

VI FOKUSERAR PÅ DET SOM ÄR VIKTIGT

Vi mobiliserar befolkningen för att åstadkomma systemförändring – och använder idéer som ”momentum-driven organizing” för att uppnå detta.

3.

VI BEHÖVER EN HÅLLBAR KULTUR

Vi skapar en kultur som är hälsosam, motståndskraftig och anpassningsbar.

4.

VI UTMANAR ÖPPET OSS SJÄLVA OCH VÅRT OHÅLLBARA SYSTEM

Vi lämnar våra bekvämlighetszoner för att jobba för förändring.

5.

VI VÄRDERAR REFLEKTION OCH LÄRANDE

Vi följer en cykel av handling, reflektion, lärande och planering för fler handlingar. Vi lär oss av andra rörelser och sammanhang och av våra egna erfarenheter.

6.

VI VÄLKOMNAR ALLA OCH ALLA DELAR AV ALLA

Vi jobbar aktivt för att skapa säkrare och mer tillgängliga utrymmen.

7.

VI JOBBAR AKTIVT MED UTJÄMNANDE AV MAKT

Vi bryter ner hierarkier för att möjliggöra jämlik medverkan.

8.

VI UNDVIKER ATT SPRIDA SKULD OCH SKAM

Vi lever i ett ohållbart system, men ingen enskild individ bär skulden.

9.

VI FÖRESPRÅKAR ICKE-VÅLD

Vi använder fredliga strategier och taktiker, eftersom det är det mest effektiva sättet att skapa förändring.

10.

VI HAR AUTONOMI OCH DECENTRALISERING SOM GRUND

Vi skapar tillsammans de strukturer vi behöver för att utmana makten. Alla som följer dessa grundprinciper och värderingar kan handla i Extinction Rebellions namn.