Hoppa till innehåll

XR-aktivisterna frikända i Malmö tingsrätt

Läs hela domen längre ner i detta inlägg.

Pressmeddelande från XR Skåne:

Vittnena, en man från Socialdemokraterna och en säkerhetsvakt fick det att låta som om vi tjoade tjimmat på åhörarläktaren, vakten kallade oss “miljöpartister” och Björn (s) kallade oss “tjejerna”.

First they ignore you, then they ridicule you…

Idag kl 11 kommer vår dom. 5 oroade medborgare i åldern 18 år till 50 ställde sig upp på Malmö kommunfullmäktige den 21 november kl 16.50 och sa följande efter att ha lyssnar på budgetförhandlingarna för ödesåret 2020 i dagarna två: ”Det räcker inte! Alla partiers budgetar kommer försätta Malmö i en akut situation med enorma konsekvenser för klimatet, befolkningen och naturen. Ni har makt att fatta de rätta besluten.Er ignorans är ett brott mott folkets trygghet. Snälla vakna – läs på – ta ansvar”.

Idag 2020-05-05 kl 15 ses vi i Malmö kungspark vid hägerfontänen nedanför Casino Cosmopol och svarar på frågor.

Välkommen! Presskontakt Karin Persson

De nu frikända XR-aktivisterna från Skåne.

Domen -> Tingsrättens bedömning:

Det är genom utredningen i målet klarlagt att de fem tilltalade suttit på åhörarplatserna vid Malmö kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019. Upprörda över att de ansett att man på sammanträdet inte tagit klimatfrågan på allvar beslutade de sig i en intern chattgrupp via sina telefoner för att sätta ihop ett manus att läsa upp innan sammanträdet var slut. De tilltalade har uppgett att de inte planerat detta som en aktion i förväg och det finns enligt tingsrätten inget som talar för att det förhöll sig på något annat sätt. Karin Sunde Persson har berättat att det bestämdes att hon skulle filma medan de andra skulle läsa upp manuset.

Av den film som åklagaren åberopat framgår att det tar knappt tre minuter från det att talaren störs av den första personen som läser texten till dess att de fem tilltalade avlägsnats från fullmäktigesalen. Av filmen framgår att de personer som syns på filmen avlägsnat sig utan att göra någon form av motstånd. När det gäller hur långt avbrottet blev råder det en viss osäkerhet bland de som hörts. Björn Gudmundsson, som är kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och som var på sammanträdet i den egenskapen, har berättat att han inte vet riktigt hur länge det kan ha blivit avbrott men det kan ha varit 10-15 minuter. Om han i förhör samma dag sagt att avbrottet kan ha varit i över 30 minuter så kan det stämma, men han minns inte säkert. Joakim Strandberg som är ordningsvakt och som arbetade vid sammanträdet har sagt att hela situationen pågick under 5-10 minuter och att det var under den tiden som sammanträdet blev pausat. Enligt tingsrätten är det inte visat annat än att sammanträdet pausats under cirka 5-10 minuter.

Enligt 16 kap. 4 § brottsbalken döms den som genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra bl.a. en kommunal förrättning för störande av förrättning. Enligt tingsrätten är det utifrån lagtexten uppenbart att varje agerande som på något sätt påverkar eller stör genomförandet av till exempel ett fullmäktigesammanträde inte ska medföra ett ansvar för störande av förrättning.

Yttrandefriheten ger den enskilde medborgaren rätt att även i anslutning till sådana sammanträden framföra sina åsikter. Eftersom sådana åsiktsyttringar inte sker inom ramen för själva sammanträdet är en naturlig följd dock i sådana fall att åhöraren avlägsnas.

Åklagaren har här påstått att de tilltalade uppsåtligen tillsammans och i samförstånd stört eller sökt hindra kommunfullmäktiges sammanträde genom att som åhörare skrika och högljutt prata och därigenom överrösta talaren.

När det gäller själva aktionen är tingsrättens uppfattning att den initierades på plats just innan uppläsningen påbörjades och att det således inte har varit fråga om någon planering i förväg. Det kan stämma som de tilltalade sagt att det varit en idé som dykt upp under sammanträdet när missnöjet växt med hur man där hanterade klimatfrågan.

Av åberopad film framgår att de tilltalade läser upp sitt budskap med så höga röster att de överröstar den talare som vid tillfället står i fullmäktiges talarstol. Enligt tingsrätten kan det dock inte beskrivas som ”skrikande” på det sätt åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen.

Det har varit frågan om engagerade medborgare som varit på ett kommunfullmäktigesammanträde och där det inte finns stöd för att syftet i förväg har varit att störa ordningen. Man har också ett budskap som man valt att läsa upp trots att man inte haft tillåtelse att göra det. Uppläsningen har föranlett ett avbrott i sammanträdet som i vart fall har pågått några minuter innan sammanträdet har kunnat återupptas. Det har i detta mål varit frågan om att några av de tilltalade läst upp ett kort meddelande, något de samtliga varit ense om, varefter sammanträdet har kunnat återupptas. För att det ska vara frågan om en brottslig handling ska det som nämnts tidigare enligt lagtexten vara frågan om ”med våld eller oljud jämförlig handling”. Att som i det här fallet kortfattat protestera under sammanträdet genom att läsa upp ett meddelande med ett röstläge som något överstiger samtalston uppfyller enligt tingsrätten inte de kriterierna. De tilltalade har därför inte gjort sig skyldig till störande av förrättning och ska frikännas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.