Hoppa till innehåll

Massaktion: aktions-överenskommelse

Bild från PDF

Massaktion Stockholm måste alla aktivister vara eniga i att följa nedanstående aktionsöverenskommelse. (Se pdf här.)

AKTiONSÖVERENSKOMMELSE

Denna överenskommelse är bindande för alla som deltar i
Massaktion Stockholm som genomförs av Extinction Rebellion.
Konsensus om icke-våld är ett krav.

Vår handlande är baserat på svensk nödrätt, vilket innebär att vår
aktion är laglig. Nödrätt stipuleras i Brottsbalken 24 kap 4 §.
Nödrätt kan enligt svenska lag åberopas för att t.ex skydda liv och
hälsa. Nödrätten innebär att en brottslig gärning inte medför
straffansvar. Det innebär att våra aktioner är lagliga på grund av
den överhängande klimatkatastrofen som hotar vårt gemensamma
liv på vår jord. Vi gör UPPROR FÖR ALLT LEVANDE.

Vi genomför aktioner för att skapa och väcka uppmärksamhet
kring den klimatkris vi befinner oss i. Vi kräver:
• TALA KLARSPRÅK – vilket innebär att makthavare, media
och näringsliv har skyldighet att informera om
klimatkrisen.
• AGERA NU – makthavare och näringsliv måste agera utifrån
den klimatkris vi befinner oss i
• STÄRK DEMOKRATiN – inrätta ett medborgarråd

Vi gör uppror mot massutrotningen av växter och djur och den
kollaps av ekosystem som vi själva är beroende av för att överleva.
Men vi värnar också allt levandes innebyggda rätt till liv.

Extinction Rebellion använder civil olydnad som metod för att
skapa förändring. Vi anser att det är nödvändigt att genomföra
störande aktioner för att skapa en samhällsomställning. Vi förstår
att detta kan orsaka frustration hos människor men vi hoppas
också att det ska bli synligt att vi agerar å allt levandes och alla
människors vägnar och att rörelsen på så sätt växer.

Våra aktioner genomsyras helt och hållet av icke-våld och våra
handlingar och kommunikation med allmänheten, myndigheter
och varandra är fredlig. Vi behandlar alla med värdighet och
respekt. Vi anser att civil olydnad och icke-våld är grundläggande
för att vi ska lyckas. Vi förstår samtidigt att civil-olydnad är ett
privilegium som inte är tillgängligt för alla på vår jord.

Vi tar ansvar för våra handlingar. Vi agerar inte under påverkan
av alkohol eller andra droger. Vi har kunskap om de rättsliga
följderna och tar ansvar för dem även om vi alltid kommer hävda
nödrätt. En hållbar kultur är av största vikt för oss och vi tar hand
om oss själva och varandra. Säkerhet är av högsta vikt i alla
sammanhang.

På våra aktioner fattar vi gemensamma beslut genom ett system av
delegatmöten. Vi har hög transparens på våra aktioner och
kommunicerar våra konsensusbeslut till allmänheten och
ordningsmakt.

Alla som deltar i en Extinction Rebellion aktion är tränade i
fredligt motstånd. Vi genomför aktionsträningar. Alla ingår i en
vängrupp för att på så sätt kunna delta i delegatmöten och därmed
vara en del av den demokratiska och transparenta process som
rörelsen bygger på.

Vi planerar aktioner omsorgsfullt och vi släpper alltid fram
utryckningsfordon på våra blockader.

Vi utelämnar inga namn på någon annan rebell och berättar aldrig
vem som har olika funktioner t.ex planerar en aktion.

Jämsides med protester och aktion med civil olydnad uppmuntrar
vi konstruktiv direkt aktion som visar på lösningar av den
klimatkris och det hot mot biologisk mångfald som mänskligheten
befinner sig i. Vi sprider berättelser om positiv förändring för att
uppmuntra andra att agera.

Som aktivister på norra halvklotet är vi medvetna om våra
privilegier. Vi arbetar på att skapa en större förståelse för vad detta
innebär. Vi agerar i solidaritet med de som kämpar för social och
ekonomisk rättvisa i Sverige och resten av världen.

Detta bygger ett starkt narrativ i vårt motstånd. Vi sam-agerar med
andra sociala rörelser i kampen. Vi befinner oss i ett nödläge för
klimatet, för mänskligheten och vår civilisation.

Vi gör Uppror för allt levande

Denna aktion är covid-19 anpassad

På denna aktion består varje större aktionsgrupp av max 50
personer. Varje aktionsgrupp håller ett avstånd till nästa
aktionsgrupp. Avståndet mellan aktionsgrupperna är 25 meter.

Varje större aktionsgrupp består i sin tur av 6 vängrupper på 8–9
personer. Vängrupperna kommer att ha anvisade områden. Det är
av största vikt att rebeller som deltar i aktionen håller sig till dessa
anvisade områden och bara förflyttar sig för att handla mat eller
uppsöka toalett. Vängruppernas områden ska markeras med en
XR-logga med 5 meter i diameter. Rebeller i vängruppen håller ett
avstånd mellan sig på minst 2 meter.

Alla som deltar i aktionen följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi tar ansvar för den hälsosituation som hela
vår jord är drabbad av och förstår vikten av att göra allt vi kan för
att skydda varandra från smittspridning.

Samtidigt pågår en än större kris. Jorden och allt levande står inför
ett existentiellt hot. Vi måste alla agera för att begränsa effekterna
av de klimatförändringar som vi redan ser effekten av.

Den som inte följer denna aktionskonsensus kommer bli anvisad
att lämna aktionen.


/med
Kärlek och Uppror

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.