Hoppa till innehåll

NOVEMBERUPPRORET – 6 till 7 november

NOVEMBERUPPRORET – NU TRAPPAR VI UPP MOTSTÅNDET
Anmäl dig här! https://actionnetwork.org/forms/novemberupproret
(English below)

Vi har vunnit en strid. Preem drar tillbaka sin ansökan om att expandera oljeraffinaderiet Preemraff till Sveriges största utsläppare. Men kampen är långt ifrån över.

VI KRÄVER KLARSPRÅK
Regeringens politik bidrar aktivt till klimatförändringen. Ändå hävdar de vara starka ledare i hållbarhet. Vi samlas i Novemberupproret för att avslöja sanningen om deras klimatåtgärder och för att stoppa deras arbete som hotar oss alla och vår planet.

VI KRÄVER KLIMATRÄTTVISA för all världens folk och stöttar de urfolk som kämpar för sin egen överlevnad och som står i frontlinjen för kampen om jordens överlevnad. Svenska staten har systematiskt tystat ner vår historia med samer. XR kommer under Novemberupproret kämpa bredvid samerna för upprättelse och skydd av gammal skogsmark.

REGERINGEN MÅSTE AGERA NU
Utsläppen måste till varje pris ner för att helt fasas ut till 2025. Detta gäller utsläpp från både fossila bränslen och biobränslen. Sverige och den rika delen av världen måste ta ansvar för de klimatförändringar den orsakat som i synnerhet drabbar människor i det globala syd. Med en temperaturhöjning på bara några grader blir vissa delar av världen obeboelig. Och tiden rinner ut. Med allt större ihärdighet och med allt starkare emfas har forskare larmat men regeringar världen över väljer att inte agera. Vi behöver en omställning av samhället och vår ekonomi som tar hänsyn till de planetära gränserna.

Vi behöver göra allt som är möjligt för att trygga framtiden för alla världens barn och unga, och för kommande generationer, och vi gör det tillsammans i Stockholm den 6-7/11!Tillsammans skapar vi hopp och förändring. Vi ger oss aldrig!

PRAKTISKT:Aktionerna kommer att vara utformade på ett sätt som tar hänsyn till rådande situation med Covid-19.

Samling sker kl 07:00 i Humlegården på fredag morgon. Under denna längre samling organiserar vi oss i aktionsgrupper mm. Information om aktionsdagarnas alla delar delges.

Lördag: Samling på förmiddagen kl 09:00 i Kungsträdgården – mobilisering inför dagens aktioner. Avslut ca 18.00

?
?
?

NOVEMBER REBELLION – LETS RAMP UP THE RESISTANCE
Sign up here! https://actionnetwork.org/forms/novemberupproret

We have won a battle. Preem has withdrawn its application to expand the preemraff oil refinery to become Sweden’s biggest emitter. But the struggle is far from over.

TELL THE TRUTH
Government policies are actively contributing to climate change. Yet they claim to be leading the way on sustainability. We are here today to expose the truth about their climate action, and to halt their work that endangers us all and our planet.

During the November Rebellion on 6/11-7/11, we will stand up in nonviolent resistance and do all in our power for society to change course.

WE DEMAND CLIMATE JUSTICE for all the world’s people and support the indigenous people fighting for their lives at the frontlines of the global struggle for survival. The Government has systematically silenced our history with the Sami people. During the November uprising, XR will fight alongside Sami activists for the protection of old forests which are crucial for biodiversity.

WE MUST ACT NOW
Emissions must be slashed at all costs and phased out by 2025. This is true for fossil fuel and biofuel emissions. Sweden and the wealthy parts of the world must face up to their responsibility for the suffering unleashed by climate breakdown on people in the global south. A few degrees’ temperature rise would make parts of the world uninhabitable. And time is running out. Scientists have been sounding the alarm with increasing desperation but governments around the world are choosing not to act. We need a transition to a society that respects the planet’s limits.

We must do everything in our power to safeguard the future for all young people and future generations. And we do it together in Stockholm on 6/11 – 7/11!Together we create hope and change. We will never give up!

PRACTICAL INFORMATION:The actions will be organized in ways that take the current situation with Covid-19 into account.Friday: There will be a gathering at 7 am in Humlegården. During this gathering we will organize action groups and information about the action days will be provided etc.

Saturday: There will be a gathering Saturday morning at 09:00 in Kungsträdgården where we will prepare for Saturday’s actions. The day ends around 18.00.

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.