Hoppa till innehåll

Klimat-aktivist på heltid: Pontus Bergendahl

FULL-TIME CLIMATE ACTIVIST (Swedish below)

I have resigned from one of the best jobs I have had to become a full-time climate activist. It was a family decision because it affects us all, my wife, our three children and myself. We have been discussing this for over six months and it has been clear that right now there is an opportunity for us financially. We still have one good income in the household and there have been some savings over the years. We are all also prepared to live a little more frugally than we did before. There will be cheaper holidays, fewer purchases and generally more savings in everyday life.

Why? There is an article from this autumn where several world-leading climate scientists claim that the most likely scenario is the collapse of human civilization. It summarizes how urgent and extensive the climate catastrophe is right now and how our future will develop. It is not about a few degrees warmer and a little higher sea level. It is about large uninhabitable places on earth as well as harvest failures and mass starvation. In addition, we are probably facing an equally extensive and serious ecological catastrophe, which would lead to a human collapse. WHO makes the following summary ”Intensified climate change threatens every child’s future”. This applies to us and our children in Sweden as well. The next 10 years is crucial, if we can get a change according to the Paris agreement then we have a 66% chance to avoid a disaster.

Having worked in industry throughout my professional life and talking to many politicians on all levels, I am absolutely certain that what is needed most of all right now is an awakening. Our politicians have become powerless through election tactical deadlocks and progress is far too slow in the industry. The fastest way to change is to arouse an opinion through mass demonstrations and massive civil disobedience, which will create the possibility to make the necessary tough decisions at all levels in society.

I myself will primarily be involved in Extinction Rebellion and Fridays For Future because I believe they are the most effective and fast-growing organizations right now. However, I will be open and cooperate with all the good forces that want to bring about a change.

I understand that not everyone can resign from their job. However, I hope that my decision inspires you to take the step to do something yourself. Research shows that the most effective way to bring about change is active citizens. Get involved in a climate or environmental organization, attend an introductory meeting or start reading on your own. Do volunteering one day a week or one day a month. Book a small part of your holiday to take part in one of the big mass demonstrations or mass actions. It could be one of the most important decisions of your life.

Please feel free to share the post!

KLIMATAKTIVIST PÅ HELTID

Jag har sagt upp mig från ett av de bästa jobben jag haft för att bli klimataktivist på heltid. Det var ett familjebeslut eftersom det påverkar oss alla, min fru, våra tre barn och mig själv. Vi har diskuterat det i över ett halvår och kommit fram till att just nu finns det en möjlighet för oss rent ekonomiskt. Vi har fortfarande en bra inkomst i hushållet och det har blivit en del besparingar över åren. Vi är alla också beredda på att leva lite snålare än vad vi gjort tidigare. Det blir billigare semestrar, färre inköp och allmänt fler besparingar i vardagen.

Varför? Det finns en artikel från i höstas där flera världsledande klimatforskare påstår att det mest troliga scenariot är civilisationens undergång. Den sammanfattar hur akut och omfattande klimatkatastrofen är just nu och hur vår framtid kommer att utvecklas. Det handlar inte om några grader varmare och lite högre havsnivå. Det handlar om stora obeboeliga platser på jorden samt missväxt och massvält. Dessutom står vi troligtvis inför en lika omfattande och allvarlig ekologisk katastrof vilket skulle innebära en mänsklig kollaps. WHO gör följande sammanfattning ”Den intensifierade klimatförändringen hotar varje barns framtid”. Det gäller alltså även oss och våra barn i Sverige. De kommande tio åren är avgörande, om vi kan få en förändring enligt Parisavtalet har vi 66% chans att undvika en katastrof.

Efter att ha jobbat i industrin i hela mitt yrkesliv och ha pratat med många politiker på alla nivåer är jag helt säker på att det som krävs mest av allt just nu är ett uppvaknande. Våra politiker har blivit maktlösa genom valtaktiska låsningar och förändringen går allt för långsamt i industrin. Det snabbaste sättet att ställa om är att väcka en opinion genom massdemonstrationer och massiv civil olydnad vilket skapar en möjligt att ta de nödvändiga tuffa besluten på alla nivåer i samhället.

Jag kommer själv främst vara engagerad i Extinction Rebellion och Fridays For Future eftersom jag anser att de är de mest effektiva och snabbväxande organisationerna just nu. Jag kommer dock vara öppen och samarbeta med alla goda krafter som vill få till en förändring.

Jag förstår att inte alla kan säga upp sig från sitt jobb. Jag hoppas dock att mitt beslut inspirerar dig att själv ta steget att göra något. Forskning visar att det mest effektiva sättet att åstadkomma förändring är aktiva medborgare. Engagera dig i en klimat- eller miljöorganisation, gå på ett introduktionsmöte eller läs på. Arbeta ideellt en dag per vecka eller en dag per månad. Boka en liten del av din semester för att vara med på någon av de stora massdemonstrationerna eller massaktionerna. Det kan vara ett av de viktigaste besluten du tar i ditt liv.

Dela gärna inlägget!

1 kommentar till “Klimat-aktivist på heltid: Pontus Bergendahl”

 1. Eric von Gertten

  Ett uppvaknande är det som behövs – JA !!!!!

  Det behövs också kunskaper både hos politiker och handläggande tjänstemän.
  Man kan inte leva vidare på gårdagens kunnande och tänkande.

  Det hjälper inte bara att skrika högt – pressen måste medverka till att lyfta fram kunnande och idéer
  Samhället lever på etablerade sanningar om vad som är rätt. Kontakta mig gärna -jag är uppdaterad’
  med brett kunnande och kreativa lösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.